Leaders


SUPERVISORY BOARD

Elena V. Ivannikova (The Chairperson of the Supervisory Board)

Vladislav S. Guz (The Deputy Chairperson of the Supervisory Board)

Alexander V. Savelyev

Alexey A. Germanovich

Andrey M. Zvyozdochkin

Andrey P. Bychkov

Pavel A. Kiryukhantsev

Sergey P. Nazarov

Yury G. Levin

MANAGEMENT BOARD

Alexander V. Savelyev (The Chairman of the Management Board)

Pavel V. Filimonenok

Kristina B. Mironova

Kirill S. Kuznetsov

Konstantin Y. Balandin

Vladimir P. Skatin

Vyacheslav Y. Ermolin

Alexey A. Teploukhov